Čisté teplo pro Vás

Propan butan  palivo budoucnosti

Použití propan butanu

Vytápění rodinných domů

PB lahve - vaření a grilování 

Ekologické palivo pro automobily 

Použití v průmyslu a zemědělství 

Důležité upozornění našim prodejcům

Vládou bylo 18.10.2021 přijato usnesení č.907 o prominutí DPH za dodání elektřiny a plynu a to na období od 1.11.2021 do 31.12.2021 a zveřejněno ve Finančním zpravodaji Ministerstva financí 34/2021 - viz odkaz https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2021-c-34.pdf- pod č.43.

Generální finanční ředitelství k tomu vydalo na svých stránkách https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2021/promijeni-DPH-pri-dodani-elektriny-nebo-plynu-11717 výklad k praktické aplikaci tohoto rozhodnutí. Tento výklad můžete sdílet s koncovými zákazníky pokud o něj požádají.

U plynu se to týká všech námi dodávaných produktů Propan, Propan Butan, LPG Autogas, plyn v láhvích. Tedy o veškerý plyn bez ohledu na způsob použití.

Námi vystavované daňové doklady budou tedy v měsíci listopadu a prosinci obsahovat sazbu daně z přidané hodnoty 0 %.

V této souvislosti Vás chceme upozornit, že i vy budete muset v listopadu a prosinci koncovým zákazníkům účtovat nulovou sazbu DPH.

Nabízíme Vám spolupráci

Prodej propan butanových lahví

Pro prodejce nabízíme zajímavé obchodní podmíny a žádné počáteční investice.

Provozování čerpacích stanic LPG

Zdarma vám dodáme technologii č.s.LPG. Bez nutnosti kupovat technologii č.s.LPG

Těšíme se na vás

PB trans s.r.o. Masarykovo nám 1484, 530 02 Pardubice

tel. 777 107 103-4, disp 777 107 804, email pbtrans@volny.cz
IC 25940546 DIC CZ25940546