Čerpací stanice LPG

Máte zájem provozovat čerpací stanici LPG a nemáte dostatek prostředků na její pořízení 

Máme pro vás řešení. Nabízíme Vám provozování č.s.LPG a nemusíte zaplatit technologii č.s.LPG ani korunu.

Nabízíme Vám provozování čerpací stanice LPG na základě mandátní smlouvy.

My vám zdarma poskytneme celou technologii č.s.LPG z Vy pouze zajistíte obsluhu a pozemek pro umístění č.s. LPG.

Vám pak náleží provize z prodaného litru ve výši 1,0 Kč za každý prodaný litr LPG bez rizika pořízení investice. V případě, že se vámi zvolená lokalita neosvědčí, odvezeme a použijeme č.s. LPG v jiné lokalitě.

Z naší strany jsou navíc po celou dobu trvání mandátní smlouvy bezplatně zajištěny pravidelné revize, opravy a pojištění technologické části čerpací stanice LPG.

Výstavba čerpacích stanic LPG

Zajišťuje výstavbu čerpacích stanic LPG a plníren PB lahví. 

Rozsah dodávky je následující :
1. Posouzení umístění č.s. LPG
2. Projektové práce
3. Výstavba č.s. LPG
4. Odzkoušení a uvedení do provozu
5. Financování

1. Posouzení umístění č.s. LPG
Na základě požadavku zákazníka naši pracovníci posoudíumístění č.s.LPG na zákazníkem určené lokality s ohledem na dodržení bezpečnostních vzdáleností této stavby od ostatních objektů a zároveň i doporučí umístění č.s. LPG s ohledem na předpokládanou výtoč.

2. Projektové práce

Na základě objednávky zákazníka naše firma vypracuje projektovou dokumentaci č.s.LPG v předem dohodnutých termínech a cenách


3. Výstavba č.s. LPG

Na základě vzájemně uzavřené smlouvy zajistí naše firma výstavbu č.s.LPG v předem dohodnutých termínech a cenách text začíná právě zde. 

LPG - ekologické palivo

  • LPG - autoplyn, či autogas představuje nejoblíbenější plynné palivo motoristů po celém světě.
  • poloviční náklady na pohonné hmoty ve srovnání s benzínem a naftou
  • ohleduplnost k životnímu prostředí - plyn má menší emise než benzín a nafta
  • vyšší dojezd vozidla - dvě plné nádrže (benzín, nebo nafta a LPG)
  • široká síť čerpacích stanic LPG v České republice i Evropě
 • Veřejné čerpací stanice LPG

  Nabízíme vám možnost výstavby a spolufinancování čerpací stanice LPG

  • vyhodnotíme vámi vytipované lokality
  • bezplatné konzultace a poradenská služba
  • projektová dokumentace čerpacích stanic
  • technologie včetně instalace a uvedení do provozu
  • celou technologii č.s.LPG poskytneme bezplatně viz. mandátní smlouva
  • celé instalaci a zásobníkům provádíme údržbu, servis a revize
  • garantované dodávky vysoce kvalitního LPG - autoplynu do 3 dnů